top of page
Szukaj
  • A.J.Z.

MEDIACJA MA MOC!

MEDIACJA jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.MEDIACJA

JEST TO POKOJOWE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU.


Mediator rówieśniczy - jest człowiekiem godnym zaufania, uczciwym, umie nawiązać kontakt z innymi. Cieszy się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów oraz ukończył szkolenie mediacyjne.


ZAPAMIĘTAJ!!!

Mediacja uczy wzajemnego szacunku, dialogu, respektowania praw.


MEDIUJEMY - KONFLIKTY ROZWIĄZUJEMY!

Drogi uczniu!

Jeśli będziesz świadkiem sporu swoich kolegów lub sam będziesz tkwił w konflikcie...

PAMIĘTAJ!

NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA,

NIE MA TAKIEGO PROBLEMU, KTÓREGO NIE MOŻNA ROZWIĄZAĆ.


Jedną z najwłaściwszych dróg do

osiągnięcia porozumienia jest: MEDIACJA

W naszej szkole, również wprowadza się MEDIACJĘ SZKOLNĄ oraz RÓWIEŚNICZĄ
MEDIACJA SZKOLNA to dobrowolne i poufne rozwiązywanie sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i / lub działalnością statutowa szkoły.


MEDIACJA RÓWIEŚNICZA jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika.


Spójrzmy jak wygląda bezkonfliktowe rozwiązanie sporu


13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page